ภาคใต้

Yamazaki Boulangerie Chaude
Lotus Phuket โลตัส ภูเก็ต Floor. 1
Tel. 076-304-4140