กรุงเทพฯ

Chez Recamier
Isetan อิเซตัน Floor. 5 
Tel. 0-2255-9831

Chez Recamier
Siam Paragon สยามพารากอน Floor. G
Tel. 0-2610-7754

Chez Recamier
Central Rama 2 เซ็นทรัล พระราม 2 Floor. G
The 0-2872-4576